Ivančica Matuša

Vrijeme&novac

Vrijeme je novac! Izreka je svima poznata, a u ovom našem užurbanom svijetu, ljudi je se sve više pridržavaju!

A zapravo su vrijeme i novac dvije zasebne kategorije vrijednosti i ne bismo ih trebali trpati u isti koš, a još manje poistovjećivati ih!

Jer, novac uvijek možemo zaraditi, bez obzira na vrijeme koje će nam za to biti potrebno…

A vrijeme, kad jednom prođe, prošlo je zauvijek i ne može se povratiti nijednim novcem!

Zato, naučite dobro upravljati svojim vremenom i ne povezujte ga s novcem!