Ivančica Matuša

Uspjeh

Postizanje, za nas, nekog značajnog uspjeha u životu, zapravo nas ne bi trebao umrtviti, zadovoljiti nas u tolikoj mjeri da tu stanemo.

Bit je ovog našeg života da smo u stanju neprestanog rasta, razvoja, da se ne osvrćemo na uspjehe koje smo već postigli i da se ne zadovoljavamo njima kao našim ciljevima, svoje ciljeve uvijek trebamo gledati negdje pred sobom, i hrabro koračati prema njima… 😀

…Do kraja našeg puta tu na zemlji… 🙂