Ivančica Matuša

Udarci

Svatko je sposoban zadati pošteni udarac protivniku u areni koja se zove Život.

Lako je, ne trebaš ni prejako zamahnuti da nekom zadaš vrlo moćan udarac. No, zadavanje udaraca se ne računa…

Važan je onaj koji prima udarce, važno je koliko snažne udarce može primiti i izdržati a da ga ne sruše, da može nastaviti dalje svojim putem!