Ivančica Matuša

Tajna

Velika je sreća otkriti tajnu života, jednostavna je, držimo je u rukama, a tek rijetki je i upotrebljavaju! 🙂

Imamo pred sobom novih 365 dana da je svi naučimo upotrijebiti!

Čitava tajna da si produžimo život je u tome da si ga sami ne skraćujemo…izuzev onih bolesti i situacija na koje ne možemo utjecati, a na mnoge možemo…

A skraćujemo si ga svakodnevno: nerviranjima, često suvišnima, u negativnim okruženjima, pretjeranom brigom oko nevažnih, ali i važnih stvari, nemarnošću prema svom tijelu i duhu…

Više volite i pazite sebe u Novoj! 😀 😀

P.S.: ne, to nije sebično… 🙂