Ivančica Matuša

Rijeka

Svoje življenje lako usporedimo sa rijekom: teče svojim tokom, njezina površina presijava se beskonačnim mogućnostima koje nam nudi!

Iako je tok rijeke ograničen njenim koritom, rijeka je vrlo nepredvidljiva: izlije se iz korita pa i ponire, iznenade nas brzaci, slapovi, lako nas povuče vir…

No, presijava se i dalje!

Kako se snalazite u svojoj rijeci? 😀