Ivančica Matuša

Rad na sebi

Rad na sebi, na sebi iznutra, nije nimalo jednostavan, više je kao rad u rudniku! 🙂 Rad na sebi izvana mnogo je ugodniji i jednostavniji, na raspolaganju nam je mnoštvo alata koji nam olakšavaju posao!

Rad na sebi iznutra iziskuje vrijeme, a sve alate moramo pronaći sami u svom rudniku unutar sebe. Moramo pronaći u sebi dosta strpljenja, dosta razumijevanja za samoga sebe u procesu mijenjanja sebe iz onoga kakvi smo do onoga kakvi želimo postati. Potrebna nam je velika disciplina i upornost!

Ali nema veće nagrade za sve uloženo, od osjećaja mira u nama, osjećaja sreće i zadovoljstva! 🙂

Bez obzira na vanjske faktore koji će te osjećaje u nama nastojati  urušiti! 😛