Ivančica Matuša

Policajac

Ne, ne mogu biti policajac i nadzirati i provjeravati svaku osobu koja će mi ući u život! Niti to želim.

Ali zato je  moj život ogromna kuća sa puno vratiju i prozora koji su obično zatvoreni nakon ulaska ljudi u nj, i ljubomorno ih čuvam!♥

No, uvijek imam mogućnost otvoriti neka vrata ili neki od prozora (već prema želji) i izbaciti uljeza! 😀