Ivančica Matuša

Ooo daaa…

Ooo daaa, kako je to često nama bolna istina.. dok ne postanemo svjesni kraja ove misli… 🙂
o dan