Ivančica Matuša

Onaj osjećaj…

Jeste li i vi nekada imali onaj osjećaj – osjećaj za feeling!

E ja jesam, posebno danas…

Imam taj osjećaj za feeling da dolazi vrijeme promjena za mene…tu je, blizu…čini me nemirnom…

Znam da će se dogoditi promjena, muči me što ne znam kada i na kojem polju (a u meni barem polja za promjenu kol’ko ‘oš haha)!

Strpljen spašen!…ali onaj osjećaj za feeling… 😀 😀 😀