Ivančica Matuša

Negativni ljudi…

Negativni ljudi moraju uvijek biti okrženi nekom dramom, ako je nema, stvorit će je…samo da je atmosfera uzburkana, porebno im je to kao zrak koji dišu. To im je i hrana…

No, ako mi ostanemo pozitivni u njihovoj blizini i ne damo se uvući u njihovu dramu, ubrzo će im ponestati zraka za disanje! A ni bez hrane neće moći… 🙂