Ivančica Matuša

Nauči…

Nauči biti sretan sam sa sobom, u svojem svijetu…

Jer ako to ne svladaš, nećeš moći biti sretan ni među drugim ljudima. Nauči to…

Nauči se smijati, tvoji osmijesi vraćaju se i tebi samome, oni su hrana tvojoj sreći, tvojoj sreći sa samim sobom!

Nauči gledati u sunce, jer tada nećeš vidjeti nikakve sjenke da zasjene sreću u tebi! 🙂