Ivančica Matuša

Mi deca… negdašnja

Nije bile ničega, a imeli sme se…poune više nek bi oča mogel dunesti z štacuna v lugužaru… 🙂
Bili sme deca, baš zapraf, unakvi šašavi i žilavi, a tek spometniii za neke zmisliti.. kak Pipi Dougi Štoumf 😀

deca_n

I bile je baš tak, bili sme i zamusikani (pugotuve ak sme pekli mlečece negde pud vrbu), nekak da su nam i noge bile se prašne i zelene ud trave, kulijna sa zjekana i pouna zasušene krvi, ud repa koj mi ga je mati složila prije nek je išla ukapat kuruzu, nije ustale niš, same se par lasi držale za gumicu tera je tak ustala viseti, a lasi su stršali na se strani, kak i materini kad me je zagledala takvu… Je sirota imijla posla z menu! Nije me mogla namučiti f kadu, kad je nije bile, nek me v lavuoru uprala! A onu zmazanuoću z upravila je upkuhavala v loncu na šporutu…A oči su mi se zapraf svijtile kak mačkuve, jer nijsam mogla dučakati jutra da pak zaklačim zeleni beciklin ud mega oca, teri je pud sušu, unak pud ramu, pak mi buju kulijna krvava; same neznam kulike pout bum zutra upala… 😀
A ve deca same lučeju vute kojkakve ekrane i veliju da se igraju!!! Ma, kam te svijt pela?!
Denes ima sega, a nema ničega! Dej denes detetu reči nek speče kulače z blata, kak sme mi, bi te same bijle pugledale! 😉
Ajd’ kulike vas je delale kulače z blata? A igrale se dučana?

Mogu ja probati i na bednjanski, ako je nerazumljivo! 😀 😀 😀