Ivančica Matuša

Kustajni

Još i denes mi v nuosu zadišiju pečeni kustajni pri Kuvačičuvem Iveku! Znate, to vam je muoj oča!..Več ga douge nije, a več douge se ni mi ne pribirame kre pečene kustajnuf. Poune pout nabrala je je babica z Gluboca, ve je i ona sirota v postele…

Koj moreš…

A bile nam je tak lijpe…same se nijsme mogli duguvuriti duo je bu narezal, tak douge sme se navlačili, dok se oča nije zdigel i z kištre snel se uoštre nožeke i komu je je podelil, mam su se prijeli posla…Ali ne bile kak, ne, ne…Babica je još negda zapuvijdala da se muora zarezati križ i tak se delale, nema tu…

Duo bu stal pri šporutu i pekel kustajne?…Jaaaa…Mati je dunesla on veliki protlin koj je teček (bil je  želijzni mešter) napravil za peči one materine črne purane, teri su bili kak konji! 😉 Al kustajnuf je bile tulike da sam je jedva zrijvala pud protlin, tak se lepše spečeju kad se ušvicaju, zate treba protlin stalne vujziti pu table gore-dele da ne zaguriju!

Dok su se kustajni spekli oča je dunesel bučicu mošta ud kleti. Več su nam sline curele, al su pečeni kustajni bili pokriti s krpu da bi se leže gulili…

Kad su došli na stol, kupčeki lupinja same su rasli pred nami, a prsti su nam bili črni kak da sme dimničari, nišče nije niš guvoril, same sme trijbili, a i ona bučica je brže prisušila…Kad sme rijšili drugu, najemput je nastala graja, si bi šteli neke puvedati – najemput… 😀 😀 😀

Google translator baš ne radi…sorry… 😛 😛