Ivančica Matuša

Dva dana

Čudesan je naš dan rođenja, vjerojatno više čudesan za ljude koji nas okružuju nego za nas same. Tada nismo svjesni svoje važnosti niti svijeta oko sebe! Ali to je doista čudesan dan, rođen je pravi mali čovjek, rođen je jedan život sa mnoštvom skrivenih potencijala u sebi, samo naših darova koje imamo za dati ovom svijetu!

Za nas same, puno je važniji drugi čudesan dan u našem životu! To je dan kad sami otkrijemo smisao našeg rođenja, kad otkrijemo razlog našeg postojanja, kad shvatimo svoje vrijednosti…

Taj čudesan dan za mnoge od nas ostane neotkriven…nažalost! 🙁