Ivančica Matuša

Danas za sutra:)

Da, i sve  tvoje borbe koje vodiš danas, i one su zalog za tvoju budućnost..

Sjeti se toga svakog trena kad misliš pokleknuti, predati se u borbi koju trenutno vodiš!

Baš ona ti pomaže da razviješ snagu koja će ti trebati – sutra! 🙂