Ivančica Matuša

Babica i napulitanke:)

Je, tak je bile dok sam bila mala, dok mi je glava jedva prerasla stol f kuhnje! I nijsme bili sirumaki, al se nije hudile dučan kak denes, sega je bile pri hiži al ne z dučana. Vu te vrijme se još pekel dumači kuruzni kruh, a jedva sam babicu naguvorila da mi udrijže vrouči skrajec i vunjega mi pupiče čvrčke…kak je to bile fineee…kakuf hamburger!? 😛

A  napulitanke nijsam nigdar puijla fine friške, prfke. Kad su došle tete Zagreba, navijk su dunesle kutiju teru je babica mam skrila vrmar med plafte, da je nebi najempout se pujeli! 🙂 Moudra je bila moja babica, im je več negda ona znala koj je mitologija! 😀

Znla je ona da me bu bar mesec dan kupuvala z napulitankami da je napravim se koj bu štela: Dekla, dej dunesi drv, bum ti dala napulitanki, dekla, buš mi premotala nogu, imam napulitanke, dekla, dej skoči dučan, bu ti Jura vagnul puol kile cukura, idem ja pu napulitanke vrmar, dekla dej ove, dej one…

Al prešla je babica na vrt pu šulatu, a dekla v njejn vrmar… 😀

Deklaaaa, strijla vute poukla!

Tak su bile fine mefke…babičine napulitanke! 😀 😉