Ivančica Matuša

Ako…

Neki ljudi jednostavno nikad ne pitaju nešto za sebe… Ako ne pitaju, odgovor na ta njihova neizrečena pitanja uvijek će biti “ne”! A da neka od svojih pitanja-traženja prevale preko usta, nekad bi odgovor bio i “da”! No, možda je to “da” ono čega se pribojavaju pa ni ne pitaju…

Ako se pak ne usudimo napraviti ono što si želimo, nikada to nećemo ni imati… Ne može to susjed Pero napraviti umijesto nas samih!

Ako ne načinimo korak naprijed, uvijek ćemo ostati stajati na mjestu! Jednostavno: ljudi, pokrenite se! Nije ovo poziv na trčanje maratona, iako život od nas očekuje spremnost za trčanje maratona! Tako da je svaki korak naprijed izuzetno vrijedan!