Ivančica Matuša

Zidine…

Neki se ljudi ograde zidinama, pravim srednovjekovnim bedemima! Žive tako u svojim malim svjetovima, osjećaju se sigurno i zaštićeno!

No, nisu uvijek te zidine takve kakvima se čine nama izvana. Ne moraju uvijek predstavljati čvrsti oklop koji je tu da nas drži podalje od onih unutra…

Možda je nekome unutra već dosta sigurnosti, a sam ne može porušiti zidove, možda čeka tebe, čovječe izvana, da se usudiš! 😀

Zato uvijek u životu budi onaj izvan zidina! 😉