Ivančica Matuša

To su čudesa

Koj druge reči, nek da su to čudesa! Čudesa su kad ljudi duojdeju na kavu, buju se tobož pudružili, a ounda konobar ni nema kam deti kavu, jer je poun stol – mobiteluf! 😀 I fletne je grabiju v rouke, duo bu prije puslikal kave dok još pečeju i žnjimi na fejsbuk , naj se vidi da pijeme kave, nek ljudi lajkaju! I same si glediju vute ekrane i tipkaju, nekteri i zabiju duo je žnjimi na kave… Dečke deklu z jednu rouku drži za vrat a z drugu tipka! Ve več pučeju van s tuorbi i ona čudesa koj zoveju tablete!!!

Kam nas te svijt pela?

Nišče k nikumu nejde, a saki o sakumu se zna…

Moji vrsniki i ja sme čiste dobri zišli, a zrasli sme bez mobiteluf! I se sme se duguvurili, i dečki su imeli dekle, i znali sme se spuminjati, i hudili sme pu selu jen k drugumu, i nijsme zduoma lajkali souseduve palačike nek sme je skup zmazali! 😀