Ivančica Matuša

Srečen vam Vuzem

Za vuzmene dane sam kak mala z materju ili ocem navijk hodila f cijrkvu glet Isusekuv grobek. I nije mi bile jasne zake je na Vuzem prazen! Al sam šutela, nijsam niš spitavala, sam znala pu punašanju i spominku starejše da se tu dugađa neke velikuga!

Zame je unda velike bile iti f cijrkvu pešice, kad je mati z vrmara spuknula moju svetijšnu opravicu i bijle štramplice, rep mi zavezala z črlenem maršlinem, naboksala šlape…

Du  cijrkve me je vlijkla za rouku, jer sam bila kak diridajec i same sam se trkala f kamijnje na ceste. “Gledi predse!” – rekla mi je stuo pout. A moje naboksane šlape bile su poune prašine…

Tak je negda bile… Ve guvorim kak moja babica, al sam i ja došla v lijta da morem reči kak je negda bile! A bile je lijpe! 🙂

Sem skup želim srečen Vuzem, nek i mi letes, saki na na svoju felu, duživime svuoj vuzem znoutra, v našem srcu! ♥