Ivančica Matuša

Škola

Naš životni put doista je prava škola. Dan po dan nauči nas nešto novo! Prilikom provjere naučenih lekcija ne dijeli nam jedinice, pusti nas da pogriješimo pa da sami ispravimo pogrešku kako ne bismo pogriješili opet, a mi ćemo ponekad  griješiti opet i opet, jer pojedinu lekciju nismo usvojili!

Ta naša škola baš je posebna, ima individualni pristup svakom učeniku! A ponavljanje razreda? Toga u njoj nema! 🙂

Ne možemo sami birati dokle će nam školovanje trajati i kad će naš životni put doći  do svog završetka!

Zato budimo vrijedni učenici da ne moramo stalno usvajati znanja tek na svojim pogreškama! 😀