Ivančica Matuša

Sjećanje…

U sjećanju nosim dosta stvari: i dobrih i loših! Nije da me ta sjećanja opterećuju, sputavaju u bilo čemu, ili bole, ne. Ona jednostavno postoje, dio su mene.

Ono čega ću se uvijek živo sjećati su ljudi kraj kojih sam se osjećala ljubljeno, osjećala da živim, onda kad mi je bilo najteže, kad sam bila na dnu – ispod dna.