Ivančica Matuša

Sir, yes, sir:)

Nitko od nas neće odavde otići živ pa se stoga prestanite tretirati kao da ćete tu biti vječno. Jedite ukusnu hranu. Šećite na suncu. Skočite u ocean. Izrecite istinu koju nosite u srcu kao skriveno blago. Budite blesavi. Budite ljubazni. Budite čudni. Nemate vremena ni za što drugo.”

Sir Anthony Hopkins

antony