Ivančica Matuša

Samo jednom se živi…

Znaju to baš svi! Neki međutim, koriste te riječi samo da opravdaju i sebi i drugima neke svoje postupke koji im baš ne služe na čast! 😉

Nekima je pak premalo taj jedan njihov život…

No, nek je samo jedan, odživimo li ga onako baš pravo, sasvim je dovoljan! 😀