Ivančica Matuša

Ono što je namijenjeno tebi…

Ono što je namijenjeno tebi ili meni, bilo kome, što je određeno za svakoga ponaosob, stići će do nas sviju!

Doći će ti onda kad prestaneš čekati, kad si prestaneš postavljati pitanja: kada? i zašto? Doći će ti kad se prepustiš, kad otvoriš svoje srce, kad unutar sebe stvoriš povoljnu klimu za primanje!

Nekad ćemo primiti stvari koje će nam se činiti kao neka kazna, ali samo dok ne shvatimo njene blagoslove!

…Neki od nas umru tako kažnjeni… 🙁