Ivančica Matuša

Oni ljudi…

Svi imamo nekoga koji se našao u našem životu, a da nas je povrijedio na neki način, učinio nam nešto nažao!

Nije se zato dogodio smak svijeta, preživjeli smo! 🙂

Ni ne znajući, ni ne htijući, takvi su nas ljudi očvrsnuli, učinili nas jačima, spremnijima za život…

Zato je možda baš danas taj dan da ih se prisjetimo u našim molitvama i da im zahvalimo na lekciji! 😀