Ivančica Matuša

Obrat u životu

Da bismo počeli doživljavati bilo kakve obrate u našim životima, moramo i sami sudjelovati u njima. Najprije ćeš krenuti od sebe i obratiti se na bilo koji način!

Važno je da stekneš svoj mir, jer samo iz svog mira moći ćeš gledati drugačijim pogledom na život i svijet oko sebe.

Tad ćeš moći vjerovati u dobro u njemu!

I život će dobiti sasvim novu dimenziju, okrenut će se u posve novom smjeru.

Ako tako silno želiš da ti život protiče u radosti, moraš se za nju i odlučiti, otvoriti svoje srce, dopustiti radosti slobodan protok i ona će rado obitavati u tvom životu! 😀