Ivančica Matuša

Ni slova više…

“Mir je jedno od najvažnijih ljudskih iskustava. Ako nemate mir, onda niste sposobni cijeniti sve drugo što imate. U stvari, možda čak nećete moći prepoznati dobro u svom životu, jer niste prepoznali dobro u sebi – još…

Postoji inteligencija u pokretu života, koji prevazilazi ograničenu inteligenciju razmišljanja vašeg uma. To je duh. Kada počnete vjerovati u svoj duh i sam život, počinjete osjećati mir. Više niste odvojeni od te veće inteligencije iz koje se odvija sav život, više ne pokušavate da stignete negdje drugdje ili da tražite ono što nedostaje.
Stara religiozna riječ za ovu vrstu povjerenja je “vjera”. Neki krišćani bi rekli da imaju vjeru u Boga, neki bi rekli da imaju vjeru u višu silu, ali koje god ime da izaberu, ljudi govore o onome što je u osnovi cijeli život. Mir dolazi iz tog povjerenja. Mir dolazi od te usklađenosti sa sadašnjim trenutkom. Gdje god da ste, vi se osjećate kao kod svoje kuće – jer vi jeste kod svoje kuće.”

E. Tolle♥