Ivančica Matuša

Negda pred Božič…

Negda, pred sam Božič, najlepše mi je bile kad je oča rekel da vjutre pem z njim k zurnice. Joooj mene, cijlu nuoč nijsam spala, a kad me je vjutre zazval, odma sam skočila z postele, nije me trebal dvaput zvati….Bila sam tak mala, da sam se još f pijsku igrala!

Vute vrijme  još sme hudili pešice f cijrkvu, z traktorem se nije išle f svetijšnem upravilu! Nuos mi se smrzel du pijaca, niš zate!

Pokle meše išli sme zubrati jedne par nuove bušpi za bor! Gledeli sme navijk one srebrne i saka je muorala biti ona koj ima luknju vuse. Oča me same spitaval: Nano, al je ova lijpa, a ova…? Ja sam pak zagledala lijpuga tiča srebrnuga i nijsam se meknula dok nijsme i njega zeli!…I unakve šare bumbone tere sam lani puijla!

Tak sme pazili na bušpe kad sme išli dima, kak da neseme jajca! 😀

kuglice bomboni