Ivančica Matuša

Megla…

Baš su ovi dani nekakvi zmotani, megleni… Megla je tak gousta kak vata ud cukura, same nije bijla! Nekakva baš meglena! 😀 De je ve Bandič da to puije, da vidime male sounca! Aaa znam, on to posti za snijg! 😀 Mi več ide na jetra, koj se male pukaže sounce, a dok ja zidem z kata dele, več je opet vane megla… Tooo nije bez coprnice!! Ovi moji dedeki z trejtuga kata pu takvem neju vidli sounca du pretuletja! 😀 Boreki pu vane blesičeju s te megle, mene je to čudne, a kam pak nebu onem teri nemaju pojma o Bužiču, mogli bi se i splašiti, koj se to vute megle stalne kreše?! 🙂 Ide nešči puonje! Je, treba nam te megle, da pukrije male tu vsu zmazanuoču koj hodi pu zemle! 🙂 Kak zmazanuoča hodi? Lijpe! 😀 😀

I baš kad sam se snočka tak resrdila natu meglu, da sam muorala neke napisati – ona se je prestrašila i denes pubijgla, mrti zate koj sam spumenula Bandiča…duo zna, glavne da se sounce pukazale… 😀