Ivančica Matuša

Logika…

Logika ljudi u staračkom domu – i to onih koji sebe smatraju OK, često puta je neobična, pomalo zbunjujuća…

Ivančice, uđite vi prvi u lift, vi ćete prvi izaći! Ja ću na treći, vi na prvi kat! – Wtf?!?

Žena jedva hoda uz hodalicu!  Zar nije logičnije da ona uđe prva i da mi se ne treba micati dok ja izađem (proći će mi dnevnik dok se mimoiđemo 😀 !?!)

Moram priznati da sam u prvi mah skoro nasjela na njenu logiku i već sam se umalo zajurila u lift, ali mi je ipak kliker proradio na vrijeme i odustala sam od putovanja liftom sa dotičnom gospođom!

Za mene, još uvijek bi za sve ljude s koturajućim pomagalima za hodanje, trebalo važiti pravilo – zadnji u lift koji prvi izlazi! 😛 Logičko, zar ne!

Samo nisu svi ni svjesni svojih koturajućih pomagala… 😉