Ivančica Matuša

Često čujem izjave tipa: to je samo kap u moru ili ti si samo kap u moru! Sve rečeno nekim bespomoćnim, obeshabrujućim tonom, tonom kojim se miri sa sudbinom, prihvaćaju stvari kakve jesu, tonom iz kojega nije moguće isčitati želju za nekim djelovanjem.

I priznajem, jesam kap, tek neznatna kaplja u vodi! 🙂 Ali i ta kaplja ima svoju moć, svoju snagu, ona vrijedi i bez nje ništa ne bi bilo isto. Ja ne želim biti kap koja će se izgubiti negdje u obilju vode! Želim biti kap koja ima snagu da uzburka valove u toj istoj vodi, ili kao što reče vrlo lijepo Dobriša Cesarić:

Teče i teče, teče jedan slap; Što u njemu znači moja mala kap? 

Gle, jedna duga u vodi se stvara, I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mog’o sjati, I moja kaplja pomaže ga tkati.