Ivančica Matuša

Kad smo već kod uspjeha…

Da bismo ostvarili nešto što za nas znači uspjeh, ne smijemo zaboraviti jedan važan sastojak na putu do uspjeha.

To je ono što pvo mora biti ispunjeno da bismo se uopće uputili na taj put – zapravo, sam put je uspjeh!

Prije svega, potrebna nam je jaka vjera duboko u nama da mi to možemo, vjera da možemo krenuti na put, vjera da ćemo doći do cilja!

Ali, nije nam već tada zagarantiran uspjeh, vjera u njegovo ostvarenje samo nas pokreće, a putem trebamo izvlačiti ono najbolje iz sebe, pa i ono za što do tada nismo znali da nosimo u sebi – i cilj se već nazire! 😀