Ivančica Matuša

Egoist

Nije to onaj koji radi sve kako želi, živi život na način kako to on želi i briga ga za druge!

Egoist brine o drugima, ali tako da bi oni morali živjeti kako on hoće!

Hvala lijepa, na brizi! 😀

a vitar puuuuše, nek samo puuuše… 😛