Ivančica Matuša

Bojimo se…

Da, bojimo se smrti! Bojimo se dana kad će naš zemaljski život doći do svog kraja…

Zapravo, ono čega bi se više trebali bojati je da taj isti naš život ne doživi nikad dan svoga početka!

Da nam na nadgrobnu ploču ne uklešu: Umro u dubokoj starosti, a da nije ni počeo živjeti!!

ž