Ivančica Matuša

Bara Škreblinka

Ščera je Bara Škreblinka pak pred Katu Piškuruvu guvorila koj-koj o tebe!

A koooj te briga, nek je… 🙂 😀

Im same živi  svoje živlenje unak kak si si pririftal, kak ti najbole paše. Nebuš ga znam putepal nate koj je Bara puvijdala otebe i al je Kata to veruvala pak bu prenesla Mare Imbrine!? Koj god!

Viš da Bara ud svega smetja nemre f hižu zajti, pak ti nejdeš rovat ponjem!

Najbole je pustiti se čez jene vuhe noutre, a čez druge van!

Zate ti je Buog dal 2 vuha! 😛